Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavebný objekt SO 9 STL distribučný plynovod v rámci hlavnej stavby Priemyselný park Poprad - II, I. etapa - inžinierske siete a prístupová komunikácia, Poprad - Matejovce

15.04.2021 / Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)